Vi tar reda på mer

Vi är certifierade användare i flera arbetspsykologiska analysverktyg. Dessa
syftar till att ge mätbar och objektiv data som ger en mer omfattande bild
av en persons potential. Utöver verktygen nedan erbjuder vi även andra
verktyg/analyser mer kopplat till individ- och grupputveckling såsom
Myers Briggs, Harrison Assessment, GDQ och NLP.

 

MAP

MAP är ett personlighetsformulär baserat på Femfaktormodellen och hjälper till att identifiera potential och möjliga utvecklingsområden hos en individ både på chef- och medarbetarnivå. MAP ger dig ett objektivt och standardiserat beslutsunderlag för urval och förser dig med information som är av avgörande betydelse för en individs potential att prestera i arbetet. Vi arbetar kompetensbaserat.

MATRIGMA

MATRIGMA är ett test som mäter generell begåvning i syfte att förutsäga arbetsprestation. Generell begåvning omfattar bl a en persons logiska slutledningsförmåga, kritiskt tänkande och förmågan att ta in ny information. Dessa komponenter utgör grunden för en effektiv problemlösning och är alltmer kritiska i en föränderlig arbetsmiljö.

MAP-X

MAP-X är ett komplement till MAP som ger en bild över en individs risktendenser kopplade till personlighet. Dessa tendenser kan leda till kontraproduktiva beteenden och MAP-X hjälper dig att identifiera utmaningarna som en kandidat kan ha.

DISC

DISC-analysen är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, ledarutveckling och teamutveckling. I situationer och vid tillfällen där kommunikationen är mycket viktig så har du stor hjälp av DISC-analysen.