Vad kännetecknar en riktigt bra rekrytering?


Våra värderingar styr vårt sätt att arbeta med rekrytering i alla delar. Hållbarhet för oss innebär att arbeta utifrån ett metodiskt, långsiktigt och kvalitativt tänk hela vägen. En framgångsrik rekrytering ska leda till goda resultat för både uppdragsgivare och kandidat. Ju mer dessa lär känna varandra i processen, desto snabbare och effektivare blir steget in i den nya rollen. Väl avstämda förväntningar och god kommunikation är nycklarna till en riktigt lyckad rekrytering.

FIND Concept

I detta upplägget driver och projektleder vi processen hela vägen. Det skapar stor trygghet för er som uppdragsgivare. I nära dialog med er söker vi efter rätt profiler och tar fram urval för slutbedömning. Vi ger er tydliga val på vägen vad gäller nivåer av till exempel publiceringspaket i olika kanaler och plattformar. Vi är nära er i arbetet med helhetsbedömningen och ger råd om det slutliga valet av kandidat. 

 
FIND i hela rekryteringsprocessen
 • Uppstart - vi lär känna varandra
 • Annonsering - text, bild, design
 • Publicering - välj mellan olika paket
 • Urval - matchning mot uppdragsprofil
 • Slutbedömning - djupintervjuer mm.
 • Beslut/Återkoppling - uppföljning

FIND Startup

FIND Startup är ett perfekt upplägg för dig som vill ha en högkvalitativ rekryteringsprocess med stöd av oss men samtidigt ansvara för vissa delar själv. Vi genomför arbetet från uppstart till urval och du kan välja olika nivåer på tex publiceringspaket. Efter matchning mot uppdragsprofil tar ni själva ansvar för intervjuer, bedömningar med mera. Vi finns som ett bollplank hela vägen. 

 
FIND i delar av rekryteringsprocessen
 • Uppstart - vi lär känna varandra
 • Annonsering - text, bild, design
 • Publicering - välj mellan olika paket
 • Urval - matchning mot uppdragsprofil

 • Beslut/Återkoppling - uppföljning

FIND on Demand

FIND On Demand ger dig helt enkelt en möjlighet att välja vad som passar dig. Se det som tilläggstjänster att addera till de två paketeringarna ovan. Find On Demand innebär möjligheten till en flexibel och hållbar rekryteringsprocess.


Delar du kan välja till
 • Olika publiceringspaket
 • Konfidentiella uppdrag
 • Second Opinion 
 • Analysverktyg
 • Bakgrundskontroll
 • Onboardning

FIND Manager

Anna Andersson

Anna har en bakgrund som rekryterare med över 14 års erfarenhet av främst rekrytering av tjänstemän, ledare och specialister av olika slag. Anna har genomfört  över  350 uppdrag i GGVV-regionen med ca 1 500 genomförda kandidatintervjuer. Hennes förmåga att gå på djupet i processen med att matcha kandidater med nya tjänster skapar mycket goda resultat för de organisationer hon arbetar med. Sanna Thituson

Sanna har över 10 års erfarenhet inom ledarskap, affärsutveckling, inköp och försäljning. Under senaste åren har hennes fokus varit på rekrytering mot tjänstemän och specialistroller i GGVV-regionen. Med ett genuint intresse för människor, organisationer och utveckling ser hon alltid till att ge rätt förutsättningar för kandidaterna och överträffa uppdragsgivarnas förväntningar. Med ett öppet sinne och energi lyckas Sanna hitta kreativa lösningar som bidrar till hållbarhet och utveckling.

Kontakta oss gärna

Analysverktyg

Mätbara och objektiva data

Vi använder arbetspsykologiska verktyg som syftar till att ge mätbara och objektiva data. Data som ger en mer omfattande bild av personers potential. Analyserna används inte bara till rekrytering utan också till onboarding och ledarskapsutveckling .