Ledarskap handlar om att få ut det bästa ur andra


Tänk om alla människor var motiverade på jobbet. Om alla fick de redskap de behövde för att kunna leda och utveckla sig själva. Tänk om alla chefer var drömchefer. Vi tror faktiskt att det är fullt möjligt. Men det kräver alltid ett visst mått av förflyttning och personlig utveckling. Vi erbjuder olika sätt att utveckla ledarskap, kommunikation och företagskulturer. Utveckling som syftar till att skapa arbetsplatser där människor vill stanna kvar och växa.


Framgångsrikt ledarskap

Att utveckla ledarskap handlar dels om att utbilda och coacha ledare men också om att utveckla självledarskapet hos alla i organisationen. En ledares hjärna, ack så briljant är fortfarande bara en hjärna. Framgångsrikt ledarskap uppstår när vi hittar metoder för att få fram optimal potential hos alla våra medarbetare. När det samspelet fungerar får vi ett engagemang som kommer att synas på sista raden. Vi erbjuder anpassade utvecklingsprogram för dig som ledare såväl som för hela ledningsgruppen. 


Tydlig kommunikation

Meningen med all kommunikation måste väl ändå vara den respons vi får? Vi vill nå fram med vårt budskap på ett sätt som leder till förståelse och handling hos mottagaren. Kommunikation mellan människor är kanske det svåraste vi har att hantera på företaget. Och också det absolut mest effektiva verktyget för att nå framgång. Utan en väl fungerande kommunikation är inget gynnsamt samarbete möjligt. Genom utbildningar i kommunikation, feedback och förståelse för psykologin bakom tränar vi er organisation i att kommunicera effektivt för fortsatt framgång.  

Hållbar företagskultur

Alla företag har en kultur. Gillad eller ogillad. Medveten eller omedveten. Mood hjälper er att synliggöra värderingar och beteendemönster. Tillsammans kartlägger vi om de är gynnsamma för er framgång eller inte. Med hjälp av olika verktyg för en hållbar företagskultur, utbildar och tränar vi er i att leva efter er värdegrund och som en förlängd arm attrahera intressanta kompetenta människor in i er kultur.  

Mood Manager

Ibland räcker inte tiden till. Ibland finns inte resurserna på plats. Jag jobbar gärna i nära samarbete med er på lång sikt, på plats i er verksamhet och lyssnar med örat mot rälsen hur organisationen mår och vad humankapitalet kan behöva. Er egen Mood Manager helt enkelt.

Kontakta mig för mer information.

Malin Blomqvist

Malin är en erfaren förändringsledare och certifierad coach med närmare 10 års erfarenhet av utvecklingsprocesser bakom sig. Hon är en inspirerande kraft med ett genuint intresse för människor och deras inneboende potential. Malin möter individer och organisationer där de befinner sig just nu och hjälper dem sedan vidare dit de vill. Med sin skarpa förmåga att se vad som behövs i en grupp har hon skapat stora värden i arbetet med företagskulturer och attityder.

Kontakta mig gärna