Ett hållbart flow

Vi är övertygade om att ett välmående företag grundar
sig i en attraktiv företagskultur – det är där vår
flowmodell kommer in i bilden.

 

FLOWMODELLEN

Framgång som är hållbar över tid kräver att vi håller fokus på helheten. Från det att vi attraherar rätt medarbetare för just vårt företag till att behålla personen. Vi behöver skapa och ständigt arbeta med en attraktiv företagskultur så att vi kan knyta engagerade och kompetenta människor till oss. Vi behöver sedan kontinuerligt utveckla ledarskap och medarbetarskap för att behålla det värdefulla samarbete vi har hittat. Det skapar glädje och energi i vår organisation som sedan fortsätter att leva i och utanför företaget. Vi kallar det för flow. Flow skapar flow. Och flow uppstår när vi medvetet arbetar med hela processen.